Spanien: 80 000 euro i böter för olaglig aktivering av telefonavtal

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Orange Espagne S.A.U. med 80 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Orange Espagne hade olagligt aktiverat flera telefonavtal med hjälp av den registrerades personuppgifter. Händelsen utgör en olaglig personuppgiftsbehandling eftersom den registrerades uppgifter förts in och behandlats i företagets databas utan rättslig grund enligt 6.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 80 000 euro

Mottagare: Orange Espagne S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00452/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.