Spanien: 75 000 euro i böter för olaglig behandling av telefonnummer efter begäran om radering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España SAU med 75 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España olagligt behandlat en registrerads telefonnummer för marknadsföringsändamål via SMS trots att den registrerade under 2015 begärt att få sina personuppgifter raderade. Vodafone España medger att företagets anställda fortsatt med att skicka den registrerade SMS-meddelanden med reklam eftersom den registrerades telefonnummer varit lätt att memorera. Genom att Vodafone España skickat SMS-meddelanden trots att den registrerade flera år tidigare begärt att bli raderad ansåg AEPD att företagit brutit mot kraven på rättslig grund enligt artikel 6.1 i GDPR.

Beslutet avseende böter på 75 000 euro sänktes till 45 000 euro då Vodafone España frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: Vodafone España SAU

Beslutsnummer: PS/00168/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.