Spanien: 75 000 euro i böter för olaglig behandling av telefonnummer efter begäran om radering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España SAU med 75 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España olagligt behandlat en registrerads telefonnummer för marknadsföringsändamål via SMS trots att den registrerade under 2015 begärt att få sina personuppgifter raderade. Vodafone España medger att företagets anställda fortsatt med att skicka den registrerade SMS-meddelanden med reklam eftersom den registrerades telefonnummer varit lätt att memorera. Genom att Vodafone España skickat SMS-meddelanden trots att den registrerade flera år tidigare begärt att bli raderad ansåg AEPD att företagit brutit mot kraven på rättslig grund enligt artikel 6.1 i GDPR.

Beslutet avseende böter på 75 000 euro sänktes till 45 000 euro då Vodafone España frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: Vodafone España SAU

Beslutsnummer: PS/00168/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.