Search
Close this search box.

Spanien: 75 000 euro i böter för olaglig behandling av telefonnummer efter begäran om radering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España SAU med 75 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España olagligt behandlat en registrerads telefonnummer för marknadsföringsändamål via SMS trots att den registrerade under 2015 begärt att få sina personuppgifter raderade. Vodafone España medger att företagets anställda fortsatt med att skicka den registrerade SMS-meddelanden med reklam eftersom den registrerades telefonnummer varit lätt att memorera. Genom att Vodafone España skickat SMS-meddelanden trots att den registrerade flera år tidigare begärt att bli raderad ansåg AEPD att företagit brutit mot kraven på rättslig grund enligt artikel 6.1 i GDPR.

Beslutet avseende böter på 75 000 euro sänktes till 45 000 euro då Vodafone España frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: Vodafone España SAU

Beslutsnummer: PS/00168/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.