Spanien: 75 000 euro i böter för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Telefónica Móviles España, SAU med 75 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Telefónica Móviles España behandlat en registrerads personuppgifter utan rättslig grund och att den registrerade fått 534 oönskade telefonsamtal och SMS-meddelanden för direktmarkandsföringsändamål varför företaget agerat i strid med artikel 6.1. i GDPR. Enligt AEPD fanns försvårande faktorer som exempelvis att Telefónica Móviles España behandlat en betydande mängd personuppgifter om den registrerade. Telefónica Móviles España har medgivit att de gjort fel och meddelat att de försöker förbättra företagets behandling av personuppgifter.

Beslutet avseende böter på 75 000 euro sänktes till 45 000 euro då Telefónica Móviles España frivilligt betalat avgiften

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: Telefónica Móviles España, SAU

Beslutsnummer: PS/00198/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.