Spanien: 75 000 euro i böter för nummerportering utan samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Telefónica Móviles España SAU med 75 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Telefónica Móviles España utfört nummerportering av en registrerads telefonnummer utan ett samtycke och att den registrerades nuvarande operatör överfört dennes personuppgifter till Telefónica Móviles España för att ändra äganderätten till telefonnumret. Eftersom Telefónica Móviles Espanias inte haft den registrerades samtycke för åtgärden ansåg AEPD att rättslig grund saknats enligt artikel 6 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 75 000 euro

Mottagare: Telefónica Móviles España SAU

Beslutsnummer: PS/00014/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.