Spanien: 70 000 euro i böter för olaglig fakturering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Telefónica Móviles España SAU med 70 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Telefónica Móviles España debiterat en enskild person för två telefonabonnemang som personen aldrig ingått eller godkänt. De två telefonabonnemangen ägdes istället av en tredje person. AEPD ansåg att Telefónica Móviles Espanias behandlat personuppgifter olagligen eftersom den registrerades information sparats i företagets system och rättslig grund saknats enligt artikel 6 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Telefónica Móviles España SAU

Beslutsnummer: PS/00010/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.