Spanien: 70 000 euro i böter för felskickad faktura

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Xfera Móviles SA med 70 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en av Xfera Móviles kunder mottagit ett samtal från en annan kund hos företaget. Den uppringande kunden uppgav under samtalet att Xfera Móviles debiterat hans/hennes bankkonto för en faktura som egentligen var utställd på den andra kunden. När den uppringande kunden kontaktade Xfera Móviles om den felskickade fakturan medgav företaget att ett misstag gjorts varpå de gjort sig skyldiga till brott mot principerna om integritet och konfidentialitet i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles SA

Beslutsnummer: PS/00450/2010

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.