Spanien: GDP bötfälls med 60 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt GLP Instalaciones 86 SL med 60 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad, för att få hjälp med installationen av ett luftkonditioneringssystem, kontaktat företaget Naturgy Energy Group S.A. via telefon, och att hans personuppgifter samlats in under samtalet. Kort därefter kontaktades den registrerade av medarbetare som utgav sig tillhöra företaget Naturgy Energy Group.

AEPD konstaterar att GLP Instalaciones 86:s agerande, genom att kontakta den registrerade och utge sig för att tillhöra Naturgy Energy Group, agerat mot principen om laglig behandling enligt artikel 6.1 i GDPR då bland annat den registrerades namn, efternamn, telefonnummer, bankkontouppgifter och e-post behandlats utan giltig rättslig grund, eftersom GLP Instalaciones 86 inte kunde uppge hur de fått tillgång till den registrerades personuppgifter

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 60 000 euro

Mottagare: GLP Instalaciones 86 SL

Beslutsnummer: PS/00188/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.