Spanien: 50 000 euro i böter för olaglig överföring av personuppgifter i samband med sjukförsäkringsansökan

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad, SL med 50 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad överfört den registrerades personuppgifter till Evo Finance EFC, SA vid behandling av en sjukförsäkringsansökan, utan tillräcklig rättslig grund för överföring av personuppgifter, eftersom den aktuella medicinska behandlingen aldrig genomförts. AEPD noterade att försvårande faktorer förelegat i ärendet då Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad agerat vårdslöst och då betydande uppgifter var inblandade vilket möjliggjorde identifiering av den sökande.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad, SL

Beslutsnummer: PS/00206/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.