Spanien: 50 000 euro i böter för olaglig överföring av personuppgifter i samband med sjukförsäkringsansökan

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad, SL med 50 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad överfört den registrerades personuppgifter till Evo Finance EFC, SA vid behandling av en sjukförsäkringsansökan, utan tillräcklig rättslig grund för överföring av personuppgifter, eftersom den aktuella medicinska behandlingen aldrig genomförts. AEPD noterade att försvårande faktorer förelegat i ärendet då Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad agerat vårdslöst och då betydande uppgifter var inblandade vilket möjliggjorde identifiering av den sökande.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad, SL

Beslutsnummer: PS/00206/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.