Spanien: 50 000 euro i böter för olaglig överföring av personuppgifter i samband med sjukförsäkringsansökan

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad, SL med 50 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad överfört den registrerades personuppgifter till Evo Finance EFC, SA vid behandling av en sjukförsäkringsansökan, utan tillräcklig rättslig grund för överföring av personuppgifter, eftersom den aktuella medicinska behandlingen aldrig genomförts. AEPD noterade att försvårande faktorer förelegat i ärendet då Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad agerat vårdslöst och då betydande uppgifter var inblandade vilket möjliggjorde identifiering av den sökande.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad, SL

Beslutsnummer: PS/00206/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.