Spanien: 50 000 euro i böter för brott mot principen om ändamålsbegränsning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Bankia SA med 50 000 euro för brott mot artikel 5.1 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Bankia behållt en registrerads personuppgifter i mer än 16 år trots att personen inte längre var kund hos banken. AEPD konstaterade därför att Bankia agerat i strid med principen om ändamålsbegränsning i GDPR då banken inte säkerställt att uppgifterna endast behandlats för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Därutöver ansåg AEPD att Bankia inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att blockerade uppgifter inte var tillgängliga för oberhöriga anställda på företaget.

Beslutet avseende böter på 50 000 euro sänktes till 40 000 euro då Bankia frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Bankia SA

Beslutsnummer: PS/00076/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.