Spanien: 5 000 euro i böter för olagligt inhämtande av samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt El Real Sporting de Gijón S.A.D. med 5 000 euro för brott mot artikel 7 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att El Real Sporting de Gijón skickat sina medlemmar ett formulär för inhämtande av samtycke för direktmarknadsföring som inte uppfyllt gällande krav. Samtycken ska vara ett utlåtande från den registrerade eller en tydlig bekräftelse, vilket innebär att samtycket alltid måste ges aktivt eller genom en förklaring. Formuläret använde istället opt out-rutor som krävde en åtgärd från de registrerades sida för att direktmarknadsföring inte skulle skickas. Eftersom samtycken inte får hämtas in genom passivitet har Real Sporting de Gijóns handlande brutit mot artikel 7 i GDPR.

Beslutet avseende böter på 5 000 euro sänktes till 3 000 euro då El Real Sporting de Gijón frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 7 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: El Real Sporting de Gijón S.A.D.

Beslutsnummer: PS/00134/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.