Spanien: 5 000 euro i böter för olagligt inhämtande av samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt El Real Sporting de Gijón S.A.D. med 5 000 euro för brott mot artikel 7 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att El Real Sporting de Gijón skickat sina medlemmar ett formulär för inhämtande av samtycke för direktmarknadsföring som inte uppfyllt gällande krav. Samtycken ska vara ett utlåtande från den registrerade eller en tydlig bekräftelse, vilket innebär att samtycket alltid måste ges aktivt eller genom en förklaring. Formuläret använde istället opt out-rutor som krävde en åtgärd från de registrerades sida för att direktmarknadsföring inte skulle skickas. Eftersom samtycken inte får hämtas in genom passivitet har Real Sporting de Gijóns handlande brutit mot artikel 7 i GDPR.

Beslutet avseende böter på 5 000 euro sänktes till 3 000 euro då El Real Sporting de Gijón frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 7 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: El Real Sporting de Gijón S.A.D.

Beslutsnummer: PS/00134/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.