Search
Close this search box.

Spanien: 5 000 euro i böter för Federación de Baloncesto Castilla y León

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Federación de Baloncesto Castilla y León med 5 000 euro för brott mot artikel 6.1 och 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att basketförbundet olovligen delat en registrerads personuppgifter med tredje part, och att uppgifterna därefter publicerats i tidningsartiklar, både på papper och på internet, utan den registrerades samtycke. De uppgifter som använts vid publiceringen var den registrerades förnamn, efternamn och ID-nummer. AEPD fann därför att basketförbundet behandlat den registrerades personuppgifter utan laglig grund enligt artikel 6.1 i GDPR, och att delningen av den registrerades personuppgifter med tidningen stred mot principen om integritet och konfidentialitet enlighet artikel 5.1 (f) i GDPR.

Beslutet avseende böter på 5 000 euro sänktes till 3 000 euro då basketförbundet frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Federación de Baloncesto Castilla y León

Beslutsnummer: PS/00200/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.