Spanien: 5 000 euro i böter för Federación de Baloncesto Castilla y León

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Federación de Baloncesto Castilla y León med 5 000 euro för brott mot artikel 6.1 och 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att basketförbundet olovligen delat en registrerads personuppgifter med tredje part, och att uppgifterna därefter publicerats i tidningsartiklar, både på papper och på internet, utan den registrerades samtycke. De uppgifter som använts vid publiceringen var den registrerades förnamn, efternamn och ID-nummer. AEPD fann därför att basketförbundet behandlat den registrerades personuppgifter utan laglig grund enligt artikel 6.1 i GDPR, och att delningen av den registrerades personuppgifter med tidningen stred mot principen om integritet och konfidentialitet enlighet artikel 5.1 (f) i GDPR.

Beslutet avseende böter på 5 000 euro sänktes till 3 000 euro då basketförbundet frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Federación de Baloncesto Castilla y León

Beslutsnummer: PS/00200/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.