Spanien: 5 000 euro i böter för brott mot principen om ändamålsbegränsning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Socialistpartiet i Katalonien med 5 000 euro för brott mot artikel 5.1 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Socialistpartiet i Katalonien använt uppgifter från en läkare för att skicka brev till registrerades släktingar innehållandes begäran om stöd för en kandidat i det politiska partiet, och att inget uttryckligt samtycke hade lämnats för denna typ av politisk kommunikation. AEPD ansåg därför att uppgifterna används för ett annat ändamål än för vilket de samlats in varför partiets behandling stred mot principen om ändamålsbegränsning i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00449/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.