Spanien: 5 000 euro i böter för brott mot principen om ändamålsbegränsning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Socialistpartiet i Katalonien med 5 000 euro för brott mot artikel 5.1 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Socialistpartiet i Katalonien använt uppgifter från en läkare för att skicka brev till registrerades släktingar innehållandes begäran om stöd för en kandidat i det politiska partiet, och att inget uttryckligt samtycke hade lämnats för denna typ av politisk kommunikation. AEPD ansåg därför att uppgifterna används för ett annat ändamål än för vilket de samlats in varför partiets behandling stred mot principen om ändamålsbegränsning i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00449/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.