Spanien: 5 000 euro i böter för brott mot principen om ändamålsbegränsning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Socialistpartiet i Katalonien med 5 000 euro för brott mot artikel 5.1 (b) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Socialistpartiet i Katalonien använt uppgifter från en läkare för att skicka brev till registrerades släktingar innehållandes begäran om stöd för en kandidat i det politiska partiet, och att inget uttryckligt samtycke hade lämnats för denna typ av politisk kommunikation. AEPD ansåg därför att uppgifterna används för ett annat ändamål än för vilket de samlats in varför partiets behandling stred mot principen om ändamålsbegränsning i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00449/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.