Spanien: 5 000 euro i böter för bristande samarbete med tillsynsmyndighet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Xfera Móviles SA med 5 000 euro för brott mot artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att AEPD efter ett klagomål från en registrerad beordrat Xfera Móviles att inkomma med viss information och dokumentation. Xfera Móviles följde inte AEPD:s begäran inom den angivna tidsramen varför företaget gjort sig skyldig till brott mot artikel 58.1 i GDPR om tillsynsmyndigheters befogenheter.

Beslutet avseende böter på 5 000 euro sänktes till 3 000 euro då Xfera Móviles frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles SA

Beslutsnummer: PS/00115/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.