Spanien: 5 000 euro i böter för bristande samarbete med tillsynsmyndighet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Xfera Móviles SA med 5 000 euro för brott mot artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att AEPD efter ett klagomål från en registrerad beordrat Xfera Móviles att inkomma med viss information och dokumentation. Xfera Móviles följde inte AEPD:s begäran inom den angivna tidsramen varför företaget gjort sig skyldig till brott mot artikel 58.1 i GDPR om tillsynsmyndigheters befogenheter.

Beslutet avseende böter på 5 000 euro sänktes till 3 000 euro då Xfera Móviles frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles SA

Beslutsnummer: PS/00115/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.