Spanien: 5 000 euro i böter för bristande samarbete med tillsynsmyndighet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Xfera Móviles SA med 5 000 euro för brott mot artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att AEPD efter ett klagomål från en registrerad beordrat Xfera Móviles att inkomma med viss information och dokumentation. Xfera Móviles följde inte AEPD:s begäran inom den angivna tidsramen varför företaget gjort sig skyldig till brott mot artikel 58.1 i GDPR om tillsynsmyndigheters befogenheter.

Beslutet avseende böter på 5 000 euro sänktes till 3 000 euro då Xfera Móviles frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Xfera Móviles SA

Beslutsnummer: PS/00115/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.