Spanien: 40 000 euro i böter för brott mot rätten till tillgång

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Iberia Lae SA Operadora Unipersonal med 40 000 euro för brott mot artikel 58 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Iberia Lae inte gett en registrerad tillgång till efterfrågande telefoninspelningar. AEPD:s utredning visar bland annat att den registrerades begäran inte besvarats av Iberia Lae, trots AEPD:s tidigare föreläggande.

Beslutet avseende böter på 40 000 euro sänktes till 24 000 euro då Iberia Laes frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 40 ooo euro

Mottagare: Iberia Lae SA Operadora Unipersonal

Beslutsnummer: PS/00060/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.