Spanien: 3 000 euro i böter för otillåten kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Grupo Carolizan Sociedad Limitada med 3 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Grupo Carolizan installerat bevakningskameror i ett arkadområde tillhörande en anläggning. Bevakningskamerorna tog bilder av fotgängare utan rimlig anledning. Enligt AEPD utgjorde Grupo Carolizans handlande ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Grupo Carolizan Sociedad Limitada

Beslutsnummer: PS/00311/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.