Spanien: 3 000 euro i böter för olaglig delning av anställdas personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Barcelona Airport Security Guard Association (“AVSAB”) med 3 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en medlem i AVSAB:s säkerhetskommitté skickat meddelanden via WhatsApp som innehöll en förteckning över röstberättigade anställda till ett antal privata telefonnummer. Enligt AEPD har AVSAB agerat i strid med principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) i GDPR. AEPD framhöll även att principen om integritet och konfidentialitet inte bara måste respekteras av den personuppgiftsansvarige utan också av alla andra som deltar i någon del av personuppgiftsbehandlingen.

Beslutet avseende böter på 3 000 euro sänktes till 1 800 euro då AVSAB frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Barcelona Airport Security Guard Association

Beslutsnummer: PS/00188/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.