Spanien: 3 000 euro i böter för olaglig delning av anställdas personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Barcelona Airport Security Guard Association (“AVSAB”) med 3 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en medlem i AVSAB:s säkerhetskommitté skickat meddelanden via WhatsApp som innehöll en förteckning över röstberättigade anställda till ett antal privata telefonnummer. Enligt AEPD har AVSAB agerat i strid med principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) i GDPR. AEPD framhöll även att principen om integritet och konfidentialitet inte bara måste respekteras av den personuppgiftsansvarige utan också av alla andra som deltar i någon del av personuppgiftsbehandlingen.

Beslutet avseende böter på 3 000 euro sänktes till 1 800 euro då AVSAB frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Barcelona Airport Security Guard Association

Beslutsnummer: PS/00188/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.