Spanien: 3 000 euro i böter för olaglig delning av anställdas personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Barcelona Airport Security Guard Association (“AVSAB”) med 3 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en medlem i AVSAB:s säkerhetskommitté skickat meddelanden via WhatsApp som innehöll en förteckning över röstberättigade anställda till ett antal privata telefonnummer. Enligt AEPD har AVSAB agerat i strid med principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) i GDPR. AEPD framhöll även att principen om integritet och konfidentialitet inte bara måste respekteras av den personuppgiftsansvarige utan också av alla andra som deltar i någon del av personuppgiftsbehandlingen.

Beslutet avseende böter på 3 000 euro sänktes till 1 800 euro då AVSAB frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Barcelona Airport Security Guard Association

Beslutsnummer: PS/00188/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.