Spanien: 3 000 euro i böter för fortsatt reklam trots begäran om radering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Solram T Y R S.L. med 3 000 euro för brott mot artikel 17 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD då Solram fortsatt att skicka honom annonser via WhatsApp, trots att han hade begärt att hans uppgifter skulle raderas. Enligt AEPD har Solram agerat i strid med registrerades rätt till radering i artikel 17 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 17  GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Solram T Y R S.L.

Beslutsnummer: PS/00113/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.