Spanien: 3 000 euro i böter för bristande information om cookies

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Grow Beats, SL med 3 000 euro för brott mot direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att Grow Beats publicerat en cookiepolicy på sin webbplats, där det första lagret inte innehöll information om ändamålet med användningen av cookies och att det andra lagret inte innehöll information om vilka egenskaper dessa cookies hade, samt tidsperioden som dessa cookies var aktiva i webbplatsanvändarens terminalutrustning. Grow Beats tillhandahöll vidare otillräcklig information om webbplatsens användning och hantering av tredjepartscookies, och hade därutöver ingen mekanism som gjorde det möjligt för webbplatsanvändare att avböja användningen av cookies.

AEPD ansåg att Grow Beats behandling av cookies stred mot e-Privacy-direktivet och bötfällde företaget med 3 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. N/A

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Grow Beats, SL

Beslutsnummer: PS/00092/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.