Spanien: 24 000 euro i böter för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (”BBVA”) med  24 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

BBVA behandlade en registrerads kreditinformation utan föregående avtalsförhållande med den registrerade. BBVA har därför behandlat en registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 i GDPR.

Beslutet avseende böter på 24 000 euro sänktes till 18 000 euro då BBVA frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 24 000 euro

Mottagare:  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Beslutsnummer: PS/00068/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.