Spanien: 24 000 euro i böter för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (”BBVA”) med  24 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

BBVA behandlade en registrerads kreditinformation utan föregående avtalsförhållande med den registrerade. BBVA har därför behandlat en registrerades personuppgifter utan rättslig grund enligt artikel 6.1 i GDPR.

Beslutet avseende böter på 24 000 euro sänktes till 18 000 euro då BBVA frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 24 000 euro

Mottagare:  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Beslutsnummer: PS/00068/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.