Spanien: 100 000 euro i böter för fortsatt kommunikation trots begäran om radering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, SAU med 100 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Vodafone España fortsatt att skicka e-postmeddelanden till den registrerade, trots att individen tidigare begärt radering av sina personuppgifter. Enligt Vodafone España berodde den fortsatta kommunikationen på ett datorfel i företagets system, men att de löst problemet. Den registrerade fortsatte emellertid att ta emot meddelanden efter att Vodafone España meddelat att datorfelet var löst. Enligt AEPD har Vodafone Españas fortsatta kommunikation under perioden 2017-2020 utgjort en överträdelse av artikel 6 i GDPR eftersom den registrerade inte samtyckt till behandlingen och då företaget inte haft någon annan rättslig grund för behandlingen.

Beslutet avseende böter på 100 000 euro sänktes till 60 000 euro då Vodafone España frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Vodafone España, SAU

Beslutsnummer: PS/00186/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.