Spanien: 10 000 euro i böter för publicering på offenlig anslagstavla

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Comunidad de Propietarios R.R.R. med 10 000 euro för brott mot dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Comunidad de Propietarios publicerat en registrerads namn, adress, våning, dörrnummer och det skuldbelopp den registrerade hade till Comunidad de Propietarios på en offentlig anslagstavla. Enligt den registrerade underrättades Comunidad de Propietarios om det potentiella dataintrånget, men de tog trots detta inte bort uppgifterna.

AEPD konstaterade att den registrerade, enligt brottmålsdomstolen i Malaga, var ett offer för könsrelaterat våld, varför dennes uppgifter borde ha behandlats med särskilt skydd. Vidare noterade AEPD att även om Comunidad de Propietarios inte visste om den registrerades särskilda situation, borde de ha tagit hänsyn till gällande dataskyddsprinciper i GDPR när personuppgifterna publicerades på den offentliga anslagstavlan.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Comunidad de Propietarios R.R.R.

Beslutsnummer: PS/00034/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.