Spanien: 10 000 euro i böter för publicering på offenlig anslagstavla

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Comunidad de Propietarios R.R.R. med 10 000 euro för brott mot dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Comunidad de Propietarios publicerat en registrerads namn, adress, våning, dörrnummer och det skuldbelopp den registrerade hade till Comunidad de Propietarios på en offentlig anslagstavla. Enligt den registrerade underrättades Comunidad de Propietarios om det potentiella dataintrånget, men de tog trots detta inte bort uppgifterna.

AEPD konstaterade att den registrerade, enligt brottmålsdomstolen i Malaga, var ett offer för könsrelaterat våld, varför dennes uppgifter borde ha behandlats med särskilt skydd. Vidare noterade AEPD att även om Comunidad de Propietarios inte visste om den registrerades särskilda situation, borde de ha tagit hänsyn till gällande dataskyddsprinciper i GDPR när personuppgifterna publicerades på den offentliga anslagstavlan.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Comunidad de Propietarios R.R.R.

Beslutsnummer: PS/00034/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.