Spanien: 10 000 euro i böter för brott mot rätten till radering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt företaget Periódico de Catalunya, S.L.U. med 10 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att El Periódico de Catalunya, efter en begäran om radering, har skickat ytterligare ett nyhetsbrev till en registrerad, trots att tidningen tidigare hävdat att de uppfyllt den registrerades begäran. El Periódico de Catalunya har medgivit att den registrerades uppgifter inte raderats på grund av ett misstag som inträffat hos en extern leverantör. Händelsen har enligt AEPD resulterat i en olaglig behandling av personuppgifter enligt artikel 6 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Periódico de Catalunya, S.L.U.

Beslutsnummer: PS/00422/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.