Spanien: Sangil Y Garcia bötfälls med 1 800 euro för oönskad e-post med direktmarknadsföring

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Sangil Y Garcia SL med 1 800 euro för brott mot direktiv (2000/31/EG) om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (“e-handelsdirektivet”).

Av beslutet framgår att Sangil Y Garcia skickat reklammeddelanden för att marknadsföra sina tjänster utan att ha fått uttryckligt tillstånd eller begäran från mottagaren på förhand. AEPD ansåg också att inget tidigare avtalsförhållande upprättats med mottagaren varför Sangil Y Garcia agerat i strid med kraven i e-handelsdirektivet.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 1 800 euro

Mottagare: Sangil Y Garcia SL

Beslutsnummer: PS/00041/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.