Spanien: Sangil Y Garcia bötfälls med 1 800 euro för oönskad e-post med direktmarknadsföring

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Sangil Y Garcia SL med 1 800 euro för brott mot direktiv (2000/31/EG) om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (“e-handelsdirektivet”).

Av beslutet framgår att Sangil Y Garcia skickat reklammeddelanden för att marknadsföra sina tjänster utan att ha fått uttryckligt tillstånd eller begäran från mottagaren på förhand. AEPD ansåg också att inget tidigare avtalsförhållande upprättats med mottagaren varför Sangil Y Garcia agerat i strid med kraven i e-handelsdirektivet.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 1 800 euro

Mottagare: Sangil Y Garcia SL

Beslutsnummer: PS/00041/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.