Search
Close this search box.

Spanien: 1 500 euro i böter för oönskade marknadsföringssamtal

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Tour & People Max S.L. med 1 500 euro för brott mot artikel 48.1 (b) i lag 9/2014, av den 9 maj 2014, om telekommunikation.

Av beslutet framgår att en registrerad, trots att denne spärrat sitt telefonnummer från marknadsföringssamtal, fått ett samtal från Tour & People Max som angett att en vän till den registrerade försett företaget med dennes telefonnummer, varpå de erbjudit den registrerade en hotellkupong. Tour & People Max hade vidare namngivit andra vänner till den registrerade och samtidigt förklarat att vännerna gått med i kampanjen.

Enligt AEPD har Tour & People Max ringt den registrerade trots att denne motsatt sig direktmarknadsföringssamtal genom att anmäla sig till en spärrlista (jfr Nix-registret), vilket utgör ett utövande av rätten att invända mot en behandling i marknadsföringssyfte enligt artikel 21 dataskyddsförordningen (“GDPR”). AEPD ansåg även att Tour & People Max inte uppfyllt sina skyldigheter då företaget inte kontrollerat om dessa telefonnummer funnits med på nämnda spärrlistor innan telefonsamtalen genomfördes.

Beslutet avseende böter på 1 500 euro sänktes till 1 200 euro då Vodafone España frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Tour & People Max S.L.

Beslutsnummer: P/S 00031/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.