Spanien: 1 500 euro i böter för att skicka e-post utan ett samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt det politiska partiet VOX España med 1 500 euro för brott mot artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att VOX España fortsatt att skicka e-postmeddelanden till den registrerade mot dennes vilja. Den registrerade hade tidigare begärt att VOX España inte skulle skicka ytterligare meddelanden, vilket bekräftades genom ett e-postmeddelande som partiet skickat till den registrerade. Enligt AEPD finns det därmed bevis för att VOX España brutit mot artikel 6.1 (a) GDPR eftersom de fortsatt att behandla den registrerades uppgifter utan dennes samtycke.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: VOX España

Beslutsnummer: PS/00051/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.