Sanktionsavgifter för leveranstjänst

Berlins tillsynsmyndighet för dataskydd har i augusti utfärdat en sanktionsavgift på nästan 200 000 euro för en leveranstjänst (Delivery Hero) på grund av flera brott mot de registrerades fri- och rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är de högsta sanktionsavgifterna som hittills har dömts ut i Tyskland.

Sanktionsavgifterna avser flera separata brott mot regelverket som företaget har begått. Det handlar till exempel om att företaget ska ha nekat de registrerade sina rättigheter i samband med förfrågan om rätten till tillgång, rätten till radering och rätten till att motsätta sig behandling av personuppgifter.

Mer information finns här (tyska).

Söker du en expert inom IT, teknik och digitalisering?