Rumänien: Uipath bötfälls med 346 598 RON för otillräckliga säkerhetsåtsgärder

Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP) har bötfällt Uipath SRL med 346 598 RON för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ANSPDDCP inledde en utredning av Uipath efter att företaget lämnat in en anmälan om personuppgiftsincident till myndigheten. Under utredningen konstaterade ANSPDCP att Uipath inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att åtkomst till personuppgifter inte var tillåten som standard, vilket utgjorde en överträdelse av artikel 32 GDPR.

De bristande säkerhetsåtgärderna ledde till obehörigt röjande av och obehörig åtkomst till personuppgifter, inklusive användarnamn, unika identifierare för varje användare, e-postadresser och namnet på det företag där användaren är anställd. Totalt påverkades cirka 600 000 användare under en period på cirka 10 dagar.

Mer information

Myndighet: Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP)

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 25 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 346.5987 RON

Mottagare: Uipath SRL

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2023-08-23

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.