Search
Close this search box.

Rumänien: Med Life bötfälls med 9 839 RON för att ha kränkt registrerads rätt till tillgång

Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP) har bötfällt Med Life SA med 9 839 rumänska leu för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ANSPDCP tagit emot ett klagomål om att Med Life kränkt en registrerads rätt till tillgång genom att vägra lämna ut vissa kamerainspelningar från mottagningen på ett av företagets sjukhus.

ANSPDCP konstaterade att Med Life inte svarat på den registrerades begäran om tillgång och inte tillhandahållit henne de begärda kamerainspelningarna. Detta utgjorde en överträdelse av artikel 15.3 GDPR.

Vidare konstaterade ANSPDCP att Med Life inte uppfyllt begäran om tillgång inom den föreskrivna perioden på en månad, eller att företaget informerat den registrerade om skälen till att inga åtgärder vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och att begära rättslig prövning. Detta utgjorde en överträdelse av artikel 12.4 GDPR.

Mer information

Myndighet: Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP)

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: 9 839 RON

Mottagare: Med Life SA

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-08-23

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.