Rumänien: ING Bank bötfälls med 3 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) har bötfällt ING Bank NV Amsterdam Sucursala București med 3 000 euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ING Bank rapporterat ett dataintrång till ANSPDCP i enlighet med artikel 33 GDPR. Under sin utredning konstaterade ANSPDCP att en pdf-fil obehörigen överförts via WhatsApp. Detta ledde till obehörigt avslöjande av ett stort antal kunduppgifter.

Enligt ANSPDCP hade ING Bank underlåtit att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, vilket gjorde det möjligt för en sådan incident att inträffa. Enligt ANSPDCP utgjorde detta överträdelser av artiklarna 32.1 (b), 32.2 och 32.4 GDPR.

Mer information

Myndighet: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: ING Bank NV Amsterdam Sucursala București

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2023-07-18

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.