Rumänien: IKEA bötfälls med 4 950 RON för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt IKEA Romania SA med 4 950 RON (ca 1 000 euro) för överträdelse av artiklarna 32.1 (b) och 32.2 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att IKEA skickat en anmälan till dataskyddsmyndigheten om en personuppgiftsincident enligt artikel 33 GDPR. IKEA hade anordnat en teckningstävling där barn till IKEA Family-medlemmar kunde delta. Deltagarna laddade upp sina egna teckningar till en onlineplattform tillsammans med anmälningsformulär som innehöll deras och föräldrarnas personuppgifter, inklusive deras samtycke. För att kunna rösta på den bästa teckningen lades barnens teckningar ut på onlineplattformen och av en slump tillsammans med de personuppgifter som ingick i deltagarblanketterna.

Vid tidpunkten för utredningen fastställdes det att personuppgiftsincidenten lett till att IKEA Family-medlemmarnas personuppgifter obehörigt avslöjats på företagets onlineplattform under cirka 40 timmar, vilket påverkade 114 personer (varav hälften var minderåriga). Personuppgifterna som omfattas av incidenten var minderårigas förnamn, efternamn och ålder samt förälderns eller vårdnadshavarens förnamn, efternamn, stad, land, e-post, IKEA Family-medlemsnummer och handskrivna underskrift.

ANSPDCP konstaterade att IKEA därmed hade brutit mot sin skyldighet enligt artikel 32.1 (b) och 32.2 GDPR att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de registrerade. Mot bakgrund av det inträffade bötfällde ANSPDCP IKEA med 4 950 RON.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.