Rumänien: IKEA bötfälls med 4 949 RON för dröjsmål vid behandling av registrerads rättigheter

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP) har bötfällt IKEA Romania SA med 4 949 RON (ca 1 000 euro) för överträdelse av artikel 12.3 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till ANSPDCP över att IKEA inte följt den registrerades begäran om att radera samtliga personuppgifter från dennes IKEA-användarkonto i tid. Efter en genomgång av ärendet konstaterade ANSPDCP att IKEA Rumänien brutit mot sin skyldighet enligt artikel 12.3 GDPR att utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder som vidtagits. Mot bakgrund av detta bötfällde ANSPDCP IKEA med 4 949 RON.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Mer information

Myndighet: anspdcp at dataprotection.ro

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 12 GDPR

Sanktionsavgift: 4 949 RON

Mottagare: IKEA Romania SA

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-04-18

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.