Rumänien: 9 686,60 RON i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt Romanian Post National Company med 9 686,60 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Romanian Post implementerat otillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, t.ex. som pseudonymisering, för att skydda 81 registrerades personuppgifter som telefonnummer och e-postadresser, som behandlades av företaget.

Mer information

Myndighet: anspdcp at dataprotection.ro

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 9 686,60 RON

Mottagare: Romanian Post National Company

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-12-13

Källa: Beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.