Rumänien: 9 686,60 RON i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt Romanian Post National Company med 9 686,60 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Romanian Post implementerat otillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, t.ex. som pseudonymisering, för att skydda 81 registrerades personuppgifter som telefonnummer och e-postadresser, som behandlades av företaget.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.