Rumänien: 9 680 RON i böter för otillräckligt svar på begäran om radering

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt operatören SCON Viva Credit IFN SA med 9 680 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artikel 17 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Viva Creditinte inte tillräckligt svarat på en registrerades begäran om radering av dennes personuppgifter då att operatören inte har gett den registrerade information om vilka åtgärder som vidtagits inom en månad.

Skyldigheten enligt artikel 12.3 i GDPR att svara på en registrerads begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter mottagandet av begäran har därför inte följts av Viva Credit varför ANSPDCP förelagt operatören att svara på den registrerades begäran.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.