Rumänien: 9 680 RON i böter för otillräckligt svar på begäran om radering

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt operatören SCON Viva Credit IFN SA med 9 680 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artikel 17 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Viva Creditinte inte tillräckligt svarat på en registrerades begäran om radering av dennes personuppgifter då att operatören inte har gett den registrerade information om vilka åtgärder som vidtagits inom en månad.

Skyldigheten enligt artikel 12.3 i GDPR att svara på en registrerads begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter mottagandet av begäran har därför inte följts av Viva Credit varför ANSPDCP förelagt operatören att svara på den registrerades begäran.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Mer information

Myndighet: anspdcp at dataprotection.ro

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 17 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 9 680 RON

Mottagare: SCON Viva Credit IFN SA

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-12-13

Källa: Beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.