Rumänien: 9 680 RON i böter för otillräckligt svar på begäran om radering

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt operatören SCON Viva Credit IFN SA med 9 680 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artikel 17 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Viva Creditinte inte tillräckligt svarat på en registrerades begäran om radering av dennes personuppgifter då att operatören inte har gett den registrerade information om vilka åtgärder som vidtagits inom en månad.

Skyldigheten enligt artikel 12.3 i GDPR att svara på en registrerads begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter mottagandet av begäran har därför inte följts av Viva Credit varför ANSPDCP förelagt operatören att svara på den registrerades begäran.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.