Rumänien: 9 671 RON i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt Sanatatea Press Group SRL med 9 671,40 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Sanatatea Press Group inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i GDPR för att säkerställa skydd av personuppgifter då företaget felaktigt överfört 1 300 användares inloggningsuppgifter till andra e-postadresser än till de adresser som användes för att skapa de aktuella kontona. Mot bakgrund av det inträffade ansåg ANSPDCP att Sanatatea Press Group misslyckats med att implementera lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten för personuppgifter enligt artikel 5.1 (f) i GDPR.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Mer information

Myndighet: anspdcp at dataprotection.ro

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 9 671,40 RON

Mottagare: Sanatatea Press Group SRL

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-09-20

Källa: Pressmeddelande

 

 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.