Rumänien: 9 671 RON i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt Sanatatea Press Group SRL med 9 671,40 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Sanatatea Press Group inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i GDPR för att säkerställa skydd av personuppgifter då företaget felaktigt överfört 1 300 användares inloggningsuppgifter till andra e-postadresser än till de adresser som användes för att skapa de aktuella kontona. Mot bakgrund av det inträffade ansåg ANSPDCP att Sanatatea Press Group misslyckats med att implementera lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten för personuppgifter enligt artikel 5.1 (f) i GDPR.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.