Rumänien: 9 671 RON i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt Sanatatea Press Group SRL med 9 671,40 RON (ca 2 000 euro) för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Sanatatea Press Group inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i GDPR för att säkerställa skydd av personuppgifter då företaget felaktigt överfört 1 300 användares inloggningsuppgifter till andra e-postadresser än till de adresser som användes för att skapa de aktuella kontona. Mot bakgrund av det inträffade ansåg ANSPDCP att Sanatatea Press Group misslyckats med att implementera lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten för personuppgifter enligt artikel 5.1 (f) i GDPR.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Mer information

Myndighet: anspdcp at dataprotection.ro

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 9 671,40 RON

Mottagare: Sanatatea Press Group SRL

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-09-20

Källa: Pressmeddelande

 

 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.