Rumänien: 24 180 RON i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt flygbolaget SC Cntar Tarom SA med 28 180 RON (ca 5 000 euro) för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Tarom implementerat otillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter under behandling hos företaget. Taroms brister i att implementera sådana åtgärder har lett till obehörigt röjande av fem passagerares personuppgifter.

Tarom ska därför, utöver att betala böter, implementera nödvändiga säkerhetsåtgärder, inklusive utbildning av anställda, och genomföra nödvändiga riskbedömningar av företagets behandling av personuppgifter.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.