Rumänien: 24 180 RON i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den rumänska dataskyddsmyndigheten Autoritatea Națională de Supraveghere (“ANSPDCP”) har bötfällt flygbolaget SC Cntar Tarom SA med 28 180 RON (ca 5 000 euro) för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Tarom implementerat otillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter under behandling hos företaget. Taroms brister i att implementera sådana åtgärder har lett till obehörigt röjande av fem passagerares personuppgifter.

Tarom ska därför, utöver att betala böter, implementera nödvändiga säkerhetsåtgärder, inklusive utbildning av anställda, och genomföra nödvändiga riskbedömningar av företagets behandling av personuppgifter.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på rumänska, här.

Mer information

Myndighet: anspdcp at dataprotection.ro

Land: Rumänien

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 28 180 RON

Mottagare: SC Cntar Tarom SA

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-07-06

Källa: Beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.