Rådgivning

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och marknadsledande expertis inom IT-rättens alla områden. Vårt expertteam hjälper till med allt från att upprätta och granska avtal till förhandling och tvistlösning inom exempelvis dataskydd och integritet, outsourcing, molntjänster och digital marknadsföring. Läs mer om vår specialistkunskap under rubrikerna nedan.

Dataskydd & integritet

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det, inte minst för att dina kunder leverantörer och anställda ska känna förtroende för att du hanterar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är experter på dataskydd och personlig integritet och kan hjälpa dig att minimera risker och att efterleva regulatoriska krav. Vår rådgivning omfattar granskning och framtagande av rättsutredningar, upprättande av avtal och dokumentmallar samt löpande stöd vid kartläggningar, konsekvensbedömningar, revisioner, förhandlingar och överklaganden.

Vi erbjuder även tjänsten att vara dataskyddsombud åt din verksamhet. Tjänsten dataskyddsombud är en lösning som erbjuder strategisk kompetens för att säkerställa regelefterlevnad i er verksamhet. Genom att anlita oss som dataskyddsombud får ni den juridiska kompetens som krävs för uppdraget samt specialistkunskaper inom it- och informationssäkerhet. Ni får även tillgång till våra färdiga policymallar, biträdesavtal och andra dokument som kan behövas för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

IT & outsourcing

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser ständigt nya tjänster och nya leveranssätt av teknik. Det ställs stora krav på it-miljön och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar.

Vi är specialister på teknikrelaterad juridik och har lång erfarenhet från it-branschen. Vi kan hjälpa dig med rådgivning, förhandling, avtalsskrivning och tvistlösning inom områden som licensiering av programvara, utvecklingsprojekt, systemupphandlingar, drift och hosting, avtal om molntjänster, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen och tekniken bakom skapandet av intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram. Vid användning av AI är det viktigt att identifiera aktuella rättsliga krav och implementera åtgärder för att säkerställa att AI-systemet uppfyller regelefterlevnad.

Vi är specialister på teknikrelaterad juridik och har forskat på området beräkningsfysik. Vi kan därför hjälpa dig med allt från att genomföra görbarhetsstudier, riskanalyser och konsekvensbedömningar, till att implementera åtgärder för Privacy by Design och Privacy by Default som till exempel anonymisering, pseudonymisering och uppgiftsminimering.

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring ställer höga krav på avsändaren och det finns ett brett spektrum av lagar och regler som gäller. Med kun­skap om gällande marknadsföringsregler kan du minska dina legala risker och samtidigt optimera möjligheten att utnyttja tillgängliga marknadsföringskanaler som exempelvis mobiltelefoner, webbsidor, banners, bloggar och sociala medier.

Vi är experter på marknadsföring online och kan hjälpa dig med rådgivning gällande olika digitala kanaler som bland annat webbsidor, sociala medier, e-post och sms, samt med vanligt använda verktyg som till exempel Google Analytics, Facebook Custom Audiences, Google DoubleClick och insticksprogram på webbplatser.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.