Irland: Privacy Shield utmanas inför EU-domstolen

Organisationen Digital Rights Ireland har väckt talan mot Privacy Shield-regelverket hos EU-domstolen. Den förväntade rättsliga prövningen kommer bara två månader efter att Privacy Shield trätt i kraft.

Privacy Shield är en ny överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA och innefattar dels ett antal särskilda principer om hur personuppgifter ska hanteras, dels olika slags översynsmekanismer för att se till att principerna följs. Ramverket antogs tidigare i år efter det att EU-domstolen underkänt dess föregångare Safe Harbor på grund av oro för amerikansk myndighetsövervakning.

Privacy Shield gör det enklare för företag att skicka personuppgifter över Atlanten utan att bryta mot EU:s regler för dataskydd. Uppgifterna kan omfatta allt från information om anställda över användarnas surfbeteende till hotellbokningar och bilder i social nätverk.

Digital Rights Irland har ifrågasatt EU-kommissionens beslut om antagandet av Privacy Shield framför EU-domstolen med argumentet att det inte innehåller tillräcklig sekretess (målnummer T-670/16).

Ett underkännande kan ha negativa konsekvenser för de mer än 500 företag som i dagsläget har anslutit sig Privacy Shield, som bland annat Google, Facebook och Microsoft.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.