Search
Close this search box.

Portugal: Dataskyddsmyndighet förbjuder användning av amerikansk molntjänst som följd av Schrems II

Den portugisiska dataskyddsmyndigheten Comissão Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”) har förelagt Portugals statistikmyndighet (INE, Portugals motsvarighet till svenska SCB) att upphöra med överföring av personuppgifter till USA i samband med användning av den amerikanska molntjänsten Cloudflare. INE har använt molntjänsten för att samla in medborgares uppgifter i samband med en folkräkning. Flera medborgare har anmält INE:s användning av molntjänsten till CNPD. I sitt beslut underkände CNPD EU:s standardavtalsklausuler som rättslig grund för Cloudflares överföring av personuppgifter till USA, med hänvisning till Schrems II-domen.

CNPD:s beslut understryker att standardavtalsklausulerna, som följd av Schrems II-domen, inte länge kan användas som laglig grund för överföring av personuppgifter till molntjänstleverantörer i USA utan att kompletterande skyddsåtgärder vidtas. Vidare förtydligar beslutet det ställs höga krav på kompletterande skyddsåtgärder vilket begränsar de praktiska möjligheterna att använda standardavtalsklausulerna som grund för överföring av personuppgifter i samband med användning av amerikanska molntjänster.

Mer information

Myndighet: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)

Land: Portugal

Lagrum: Art. 3 GDPR, art. 4 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Portugals statistikmyndighet (INE)

Beslutsnummer: AVG/2021/401

Beslutsdatum: 2020-10-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.