Portugal: Dataskyddsmyndighet förbjuder användning av amerikansk molntjänst som följd av Schrems II

Den portugisiska dataskyddsmyndigheten Comissão Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”) har förelagt Portugals statistikmyndighet (INE, Portugals motsvarighet till svenska SCB) att upphöra med överföring av personuppgifter till USA i samband med användning av den amerikanska molntjänsten Cloudflare. INE har använt molntjänsten för att samla in medborgares uppgifter i samband med en folkräkning. Flera medborgare har anmält INE:s användning av molntjänsten till CNPD. I sitt beslut underkände CNPD EU:s standardavtalsklausuler som rättslig grund för Cloudflares överföring av personuppgifter till USA, med hänvisning till Schrems II-domen.

CNPD:s beslut understryker att standardavtalsklausulerna, som följd av Schrems II-domen, inte länge kan användas som laglig grund för överföring av personuppgifter till molntjänstleverantörer i USA utan att kompletterande skyddsåtgärder vidtas. Vidare förtydligar beslutet det ställs höga krav på kompletterande skyddsåtgärder vilket begränsar de praktiska möjligheterna att använda standardavtalsklausulerna som grund för överföring av personuppgifter i samband med användning av amerikanska molntjänster.

Läs CNPD:s pressmeddelande här och beslut här, båda endast tillgängliga på portugisiska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.