Polen: Tingsrätt bötfälls med 100 000 zloty för förlust av okrypterat USB-minne

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har bötfällt tingsrätten i Zgierz med 100 000 polska zloty för brott mot artiklarna 5.1 (f), 24.1, 25.1, 32.1 (b) och (d) samt 32.2 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en kriminalvårdare tappat ett okrypterat USB-minne som innehållit personuppgifter om 400 personer. Den anställde hade fått USB-minnet från tingsrätten utan några instruktioner på hur USB-minne skulle hanteras. Tingsrätten hade istället överlåtit till den anställde att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder vid användningen av USB-minnet. Enligt UODO uppfyller denna åtgärd inte kraven på att varje personuppgiftsansvarig ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken vid behandling av personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 24 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 zloty

Mottagare: Tingsrätten i Zgierz

Beslutsnummer: DKN.5131.22.2021

Beslutsdatum: 2021-07-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.