Polen: Santander Bank bötfälls med 117 000 euro för bristande incidenthantering

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt Santander Bank Polska S.A. med 117 000 euro för överträdelse av artikel 34.1 dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Santander Bank inte underrättat de registrerade om ett inträffat dataintrång efter att en tidigare anställd på banken fått obehörig tillgång till en databas för elektroniska tjänster. Detta gjorde det bland annat möjligt för den anställde att få tillgång till många Santanderkunders uppgifter. På grund av den höga risken för de registrerades uppgifter skulle Santander Bank ha informerat de registrerade om dataintrånget. Santander Bank avstod dock medvetet från att göra detta och fortsatte att uppge att banken inte hade för avsikt att uppfylla denna skyldighet i framtiden.

UODO konstaterade att personuppgiftsincidenten sannolikt riskerat att leda till en hög risk för de registrerade, eftersom de registrerade inte haft möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sina rättigheter. Enligt UODO har Santander Bank därmed agerat i strid med artikel 34.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 34 GDPR

Sanktionsavgift: 117 000 euro

Mottagare: Santander Bank Polska S.A..

Beslutsnummer: DKN.5131.33.2021

Beslutsdatum: 2022-01-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.