Polen: McDonald’s utreds för dataintrång

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har inlett en utredning avseende en personuppgiftsincident som inträffat på McDonald’s Poland Sp. Zoo. Enligt UODO gäller personuppgiftsincidenten obehörig tillgång till information om anställda som funnits med i ett verktyg som används för att visa arbetsscheman på McDonalds restauranger i Polen.

UODO har bett McDonald’s att inkomma med information om företagets tekniska och organisatoriska åtgärder, samt om filen med personuppgifter placerats i en allmänt tillgänglig katalog. Därutöver upprepade UODO att personuppgiftsincidenter med hög risk för individers rättigheter ska rapporteras till myndigheten senast inom 72 timmar efter att incidentens upptäckts

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.