Polen: McDonald’s utreds för dataintrång

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har inlett en utredning avseende en personuppgiftsincident som inträffat på McDonald’s Poland Sp. Zoo. Enligt UODO gäller personuppgiftsincidenten obehörig tillgång till information om anställda som funnits med i ett verktyg som används för att visa arbetsscheman på McDonalds restauranger i Polen.

UODO har bett McDonald’s att inkomma med information om företagets tekniska och organisatoriska åtgärder, samt om filen med personuppgifter placerats i en allmänt tillgänglig katalog. Därutöver upprepade UODO att personuppgiftsincidenter med hög risk för individers rättigheter ska rapporteras till myndigheten senast inom 72 timmar efter att incidentens upptäckts

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.