Polen: McDonald’s utreds för dataintrång

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har inlett en utredning avseende en personuppgiftsincident som inträffat på McDonald’s Poland Sp. Zoo. Enligt UODO gäller personuppgiftsincidenten obehörig tillgång till information om anställda som funnits med i ett verktyg som används för att visa arbetsscheman på McDonalds restauranger i Polen.

UODO har bett McDonald’s att inkomma med information om företagets tekniska och organisatoriska åtgärder, samt om filen med personuppgifter placerats i en allmänt tillgänglig katalog. Därutöver upprepade UODO att personuppgiftsincidenter med hög risk för individers rättigheter ska rapporteras till myndigheten senast inom 72 timmar efter att incidentens upptäckts

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.