Polen: Kulturcenter bötfälls med 2 500 zloty för brister vid anlitande av personuppgiftsbiträde

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt kulturcenter Sułkowicki Ośrodek Kultury med 2 500 zloty för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att kulturcentret i Sułkowicki överfört behandlingen av personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde utan att ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal, vilket UODO anser strida mot artikel 28.3 GDPR.

UODO konstaterar också att kulturcentret inte kontrollerat personuppgiftsbiträdet och därmed säkerställt att personuppgiftsbiträdet kan ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller gällande dataskyddsregler enligt artikel 28.1 GDPR.

Mot denna bakgrund bötfäller UODO kulturcentret med 2 500 zloty.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 2 500 zloty

Mottagare: Sułkowicki Ośrodek Kultury

Beslutsnummer: DKN.5131.29.2022

Beslutsdatum: 2022-09-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.