Polen: Kulturcenter bötfälls med 2 500 zloty för brister vid anlitande av personuppgiftsbiträde

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt kulturcenter Sułkowicki Ośrodek Kultury med 2 500 zloty för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att kulturcentret i Sułkowicki överfört behandlingen av personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde utan att ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal, vilket UODO anser strida mot artikel 28.3 GDPR.

UODO konstaterar också att kulturcentret inte kontrollerat personuppgiftsbiträdet och därmed säkerställt att personuppgiftsbiträdet kan ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller gällande dataskyddsregler enligt artikel 28.1 GDPR.

Mot denna bakgrund bötfäller UODO kulturcentret med 2 500 zloty.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 2 500 zloty

Mottagare: Sułkowicki Ośrodek Kultury

Beslutsnummer: DKN.5131.29.2022

Beslutsdatum: 2022-09-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.