Polen: Kulturcenter bötfälls med 2 500 zloty för brister vid anlitande av personuppgiftsbiträde

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt kulturcenter Sułkowicki Ośrodek Kultury med 2 500 zloty för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att kulturcentret i Sułkowicki överfört behandlingen av personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde utan att ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal, vilket UODO anser strida mot artikel 28.3 GDPR.

UODO konstaterar också att kulturcentret inte kontrollerat personuppgiftsbiträdet och därmed säkerställt att personuppgiftsbiträdet kan ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller gällande dataskyddsregler enligt artikel 28.1 GDPR.

Mot denna bakgrund bötfäller UODO kulturcentret med 2 500 zloty.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 2 500 zloty

Mottagare: Sułkowicki Ośrodek Kultury

Beslutsnummer: DKN.5131.29.2022

Beslutsdatum: 2022-09-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.