Polen: Företag bötfälls med 7 200 euro för bristande säkerhetsåtgärder och kontroll av personuppgiftsbiträde

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 7 200 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige drabbats av ett dataintrång som resulterade i förlust av personuppgifter. Under sin utredning konstaterade UODO att den personuppgiftsansvarige underlåtit att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, vilket underlättade dataintrånget. Den personuppgiftsansvarige hade till exempel underlåtit att genomföra vissa riskanalyser.

Dessutom konstaterade UODO att den personuppgiftsansvarige inte granskat sitt personuppgiftsbiträde och försummat att se till att personuppgiftsbiträdet lämnade tillräckliga garantier för att skydda personuppgifterna.

UODO ansåg att den personuppgiftsansvariges agerande utgjorde överträdelser av artiklarna 5.1 (f), 5.2, 24.1, 25.1 och 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 24 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 7 200 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: DKN.5.131.50.2021

Beslutsdatum: 2023-02-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.