Polen: Företag bötfälls med 3 400 euro för bristande säkerhetsåtgärder i samband med anställdas användning av bärbara datorer

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt ett företag med 3 400 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ett företaget inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna som behandlats på bärbara datorer som använts av anställda utanför företagets lokaler.

UODO konstaterade att företaget brutit mot principerna om integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet, genom att inte använda kryptering, inte ha en tydlig policy för användning av bärbara datorer, inte genomfört regelbundna riskanalyser och inte utbildat sina anställda om dataskydd. Enligt UODO utgjorde detta överträdelser av artiklarna 5.1 (f), 5.2, 24.1, 25.1 och 32.1 GDPR.

UODO tog hänsyn till omständigheterna i fallet, såsom arten, omfattningen och syftet med behandlingen, risken för kränkningar av de registrerade rättigheter, graden av samarbete med UODO och de åtgärder som vidtagits för att förhindra liknande incidenter i framtiden.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 24 GDPR, art. 25 GDPR, art. 32 GDPR, art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 3 400 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: DKN.531.47.2022

Beslutsdatum: 2023-07-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.