Search
Close this search box.

Polen: Företag bötfälls med 27 418 zloty för att ha underlåtit att tillhandahålla information som begärts av tillsynsmyndigheten

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt ett företag med 27 418 zloty för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ett företag som erbjuder finansiella tjänster fått en klagomål från en kund om att hans personuppgifter lämnats ut till obehöriga. UODO begärde information från företaget för att utreda klagomålet, men företaget svarade inte på två brev som skickades till dess företagets adress.

UODO konstaterade att företaget brutit mot artiklarna 58.1 (a) och (e) GDPR, som ger UODO rätt att begära information och få tillgång till personuppgifter som behövs för att utföra myndighetens uppgifter.

UODO motiverade sitt beslut med att företagets beteende undergrävt hela systemet för skydd av personuppgifter, som bygger på samarbete mellan administratörer, personuppgiftsansvariga och tillsynsmyndigheter. UODO ansåg också att företaget visat en total brist på respekt för principerna för dataskydd och att det försvårat och förlängt utredningen av klagomålet. UODO tog hänsyn till företagets storlek, verksamhet och ekonomiska situation vid fastställandet av bötesbeloppet.

Mot denna bakgrund bötfällde UODO företaget med hänvisning till flera försvårande omständigheter, såsom den avsiktliga och långvariga karaktären av överträdelsen, bristen på samarbete och tidigare liknande överträdelser. UODO tog även hänsyn till företagets storlek, verksamhet och ekonomiska situation vid fastställandet av bötesbeloppet.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 27 418 zloty

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: DKE. 561.20.2022

Beslutsdatum: 2022-12-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.