Polen: Företag bötfälls med 2 500 euro och för underlåtenhet att anmäla personuppgiftsincident

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt ett företag med 2 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att chefen på företaget inte rapporterat en personuppgiftsincident till UODO. Incidenten inträffade i maj 2022, när en okänd person stal dokument från ett fjärrskrivbord. De aktuella uppgifterna innehöll namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer och personnummer för företagets kunder.

UODO ansåg att incidenten innebar en hög risk för kränkning av fysiska personers rättigheter och friheterna, och att företaget inte visat att de vidtagit lämpliga åtgärder för att åtgärda incidenten och informera de berörda personerna.

Enligt UODO utgjorde detta överträdelser av artiklarna 33.1 och 34.1 GDPR. Förutom att besluta om sanktionsavgifter beordrade UODO företaget att informera de berörda personerna om röjandet av deras personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 33 GDPR, art. 34 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 2 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: DKN.5131.43.2022

Beslutsdatum: 2023-07-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.