Polen: 50 000 PLN i böter för otillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har bötfällt Warszawa universitet med 50 000 polska sloty för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Warszawa universitet anmält en personuppgiftsincident avseende stöld av en anställds bärbara dator. På grund av bristande tekniska och organisatoriska åtgärder drabbade överträdelsen cirka 100 000 individer som varit studenter vid universitetet i ungefär fem års tid. Enligt UODO inkluderar processen för att bestämma lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, nämligen att bestämma risknivån i samband med behandling av personuppgifter och sedan utifrån denna, med beaktande av de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa graden av säkerhet motsvarande denna risk, även förmågan att bland annat säkerställa fortlöpande konfidentialitet, integritet och regelbunden testning.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 sloty

Mottagare: Warszawa universitet

Beslutsnummer: ZSOSS.421.25.2019

Beslutsdatum: 2020-08-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.