Polen: 50 000 PLN i böter för otillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har bötfällt Warszawa universitet med 50 000 polska sloty för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Warszawa universitet anmält en personuppgiftsincident avseende stöld av en anställds bärbara dator. På grund av bristande tekniska och organisatoriska åtgärder drabbade överträdelsen cirka 100 000 individer som varit studenter vid universitetet i ungefär fem års tid. Enligt UODO inkluderar processen för att bestämma lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, nämligen att bestämma risknivån i samband med behandling av personuppgifter och sedan utifrån denna, med beaktande av de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa graden av säkerhet motsvarande denna risk, även förmågan att bland annat säkerställa fortlöpande konfidentialitet, integritet och regelbunden testning.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 sloty

Mottagare: Warszawa universitet

Beslutsnummer: ZSOSS.421.25.2019

Beslutsdatum: 2020-08-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.