Polen: 40 000 zloty i böter för olaglig behandling av personuppgifter

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har bötfällt borgmästaren i staden Aleksandrów Kujawski med 40 000 polska zloty för brott mot artiklarna 5.1 (a), 5.1 (b) och 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att borgmästaren i Aleksandrów Kujawski inte ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med företaget vars servrar innehåller det lokala kommunalkontorets anslagstavla, eller med företaget som tillhandahållit programvaran för anslagstavlan och som nu hanterade tjänster inom samma område.

Enligt UODO har borgmästarens underlåtenhet inneburit en överträdelse mot artikel 28 i GDPR. Därutöver har borgmästaren, enligt UODO, då ett personuppgiftsbiträdesavtal saknades, lämnat ut personuppgifter utan att ha en rättslig grund för utlämnandet, vilket strider mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) i GDPR, principen om ändamålsbegränsning enligt i artikel 5.1 (b) i GDPR och principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 zloty

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: ZSPU.421.3.2019

Beslutsdatum: 2019-10-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.