Polen: 40 000 zloty i böter för olaglig behandling av personuppgifter

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (“UODO”) har bötfällt borgmästaren i staden Aleksandrów Kujawski med 40 000 polska zloty för brott mot artiklarna 5.1 (a), 5.1 (b) och 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att borgmästaren i Aleksandrów Kujawski inte ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med företaget vars servrar innehåller det lokala kommunalkontorets anslagstavla, eller med företaget som tillhandahållit programvaran för anslagstavlan och som nu hanterade tjänster inom samma område.

Enligt UODO har borgmästarens underlåtenhet inneburit en överträdelse mot artikel 28 i GDPR. Därutöver har borgmästaren, enligt UODO, då ett personuppgiftsbiträdesavtal saknades, lämnat ut personuppgifter utan att ha en rättslig grund för utlämnandet, vilket strider mot principen om laglighet, korrekthet och öppenhet enligt artikel 5.1 (a) i GDPR, principen om ändamålsbegränsning enligt i artikel 5.1 (b) i GDPR och principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 zloty

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: ZSPU.421.3.2019

Beslutsdatum: 2019-10-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.