Privacy by Design innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas.

Kravet innebär bland annat att personuppgiftsansvariga måste vidta åtgärder som pseudonymisering, som medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person utan ytterligare information (nyckel) som hålls avskild, eller dataminimering, det vill säga att endast behandla de uppgifter som är nödvändiga för varje enskilt ändamål.

Välkommen att titta på TechLaws webbinarium om Privacy by Design. Webbinariet tar upp fem frågor som ni som behandlar personuppgifter bör ta ställning till redan nu för att förbereda er inför införandet av den nya dataskyddsförordningen:

  • Vad är Privacy by Design?
  • Är Privacy by Design samma sak som informationssäkerhet?
  • Hur minimerar jag mängden personuppgifter i verksamheten?
  • Vad innebär det att jag pseudonymisierar personuppgifter? 
  • Hur kan jag avidentifiera personuppgifter på ett effektivt sätt?

Friskrivning  

Information som publiceras på TechLaws webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna webbplats sker på användarens egen risk.  

TechLaw ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på TechLaws webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från TechLaws webbplats. Direkt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

Immaterialla rättigheter

Information som publiceras på TechLaws webbplats tillhör TechLaw eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på webbplatsen är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan TechLaws medgivande.

Om du har frågor om TechLaw Play är du välkommen att kontakta oss på academy@techlaw.se eller tel +46 8 559 25 200.

Kontakta oss

Relaterade webbinarier

Back to top