Planerar ni att inleda en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade? Då måste ni göra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Välkommen att titta på TechLaws video om När behövs konsekvensbedömningar? Under videon kommer vi att svara på frågor som bland annat:

  • Vad är en konsekvensbedömning? 
  • Hur bedömer du risken för behandlingen?
  • Vad är skillnaden mellan begreppen risk och hög risk?
  • Vilka bör vara med i arbetet att ta fram en DPIA?
  • När behöver du förhandssamråda med Datainspektionen?

Friskrivning  

Information som publiceras på TechLaws webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna webbplats sker på användarens egen risk.  

TechLaw ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på TechLaws webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från TechLaws webbplats. Direkt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

Immaterialla rättigheter

Information som publiceras på TechLaws webbplats tillhör TechLaw eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på webbplatsen är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan TechLaws medgivande.

Om du har frågor om TechLaw Play är du välkommen att kontakta oss på academy@techlaw.se eller tel +46 8 559 25 200.

Kontakta oss

Relaterade webbinarier

Back to top